fbpx

Qeverisja ndërkombëtare e korporatave

diritto civile

Ndihma juridike: qeverisja ndërkombëtare e korporatave

LabFirm ofron ndihmë juridike, gjithashtu në sajë të softuerit inovativ, në të drejtën e korporatave dhe të drejtën tregtare, gjithashtu në një nivel ndërkombëtar, për krijimin, kontrollin, shpërbërjen dhe likuidimin e kompanive, mbrojtjen e pasurive personale dhe të korporatave, zgjedhjen e menaxhimit të sistemeve dhe kontrolli, identifikimi i strukturave organizative të korporatave, menaxhimi i marrëdhënieve të kapitalit midis aksionarëve, transaksione të jashtëzakonshme të korporatave, përgjegjësia e korporatave, kontratat midis kompanive, menaxhimi i krizës së korporatave, përgjegjësia penale e korporatave, siguria në punë, mbrojtja e të dhënave personale.

Firma ligjore Lab Firm, falë rrjetit të thurur ndërkombëtarisht ndër vite, ofron ndihmë juridike dhe tatimore në lidhje me investimet dhe projektet tregtare me vendet e huaja, veçanërisht me Evropën Lindore ku ndodhen të shumtë partnerët.

Firma Lab ofron ndihmë juridike dhe tatimore në të drejtën e korporatave dhe të drejtën tregtare ndërkombëtare, për krijimin, kontrollin, shpërbërjen dhe likuidimin e kompanive, transaksione të jashtëzakonshme të korporatave, përgjegjësi të korporatave, kontrata me kompani të huaja, sipërmarrje e përbashkët operacionet ndërkombëtare, operacionet e bashkimi dhe blerja, menaxhimi i krizës së biznesit.

Ekspertët e firmave laboratorike kanë aftësi ligjore dhe tatimore në çështjet doganore, ligjin e lundrimit, import / eksport, blerjen e objekteve të prodhimit jashtë vendit, krijimin e ndërmarrjeve sipas ligjit të huaj, regjistrimin e markave tregtare dhe patentave.

sqShqip