fbpx

Ligji i punës dhe sigurimeve shoqërore

diritto sportivo

Ekspertë në të Drejtën e Punës dhe Sigurimet Shoqërore

Në LabFirm ne ofrojmë ndihmë për mosmarrëveshjet në lidhje me ligjin e punës (për ato që kanë të bëjnë me zhvillimin e marrëdhënies së punës ose përfundimin e saj), si dhe çështjet e sigurimeve shoqërore (dmth. Të një natyre thjesht pensionale, por edhe ato që lidhen me pozicionin kontribues) dhe mirëqenia (pavlefshmëria civile dhe përfitimet e përkohshme, të tilla si amësia dhe papunësia, çështjet e shërbimit dhe rishikimi i gjykimit të përshtatshmërisë), me mbështetjen e vazhdueshme të të gjithë aparatit mjekësor dhe mjekësor, i cili mbështet avokatët, me hartimin e konsulencë palë për aksidente private kundër subjekteve dhe kompanive të sigurimeve dhe kundër INAIL, për pavlefshmëri civile dhe kompensim shoqërues, me Ligjin 104/1992 dhe pension të zakonshëm të privilegjuar dhe kompensim të drejtë për pjesëtarët e forcave të armatosura dhe patologji ekuivalente të qenësishme që rrjedhin për shkak të shërbimit.

Konsulencë Online

Konsultohuni me një avokat në internet për ndihmë juridike shumë të specializuar në cilëndo prej subjekteve të renditura.
Zgjidhni llojin e këshillës, ari ose argjendi, bazuar në urgjencën tuaj:

© Copyright 2020. nga LEGALINK SOCIETÀ NDÀRMJET avokatëve një shoqëri me aksioner të vetëm

Ligji i punës dhe sigurimeve shoqërore

Pro Veritoni Opinionin Online

Konsultohuni me një avokat në internet për ndihmë juridike shumë të specializuar në cilëndo prej subjekteve të renditura.
Zgjidhni llojin e mendimit, ari ose argjendi, bazuar në urgjencën tuaj:

© Copyright 2020. nga Laboratori i Lidhjes Ligjore Sp.zo.o.

sqShqip