fbpx

Ligji i punës dhe sigurimeve shoqërore

diritto sportivo

Ligji i punës dhe sigurimeve shoqërore

Në LabFirm ne ofrojmë ndihmë për mosmarrëveshjet në lidhje me ligjin e punës (për ato që kanë të bëjnë me zhvillimin e marrëdhënies së punës ose përfundimin e saj), si dhe çështjet e sigurimeve shoqërore (dmth. Të një natyre thjesht pensionale, por edhe ato që lidhen me pozicionin kontribues) dhe mirëqenia (pavlefshmëria civile dhe përfitimet e përkohshme, të tilla si amësia dhe papunësia, çështjet e shërbimit dhe rishikimi i gjykimit të përshtatshmërisë), me mbështetjen e vazhdueshme të të gjithë aparatit mjekësor dhe mjekësor, i cili mbështet avokatët, me hartimin e konsulencë palë për aksidente private kundër subjekteve dhe kompanive të sigurimeve dhe kundër INAIL, për pavlefshmëri civile dhe kompensim shoqërues, me Ligjin 104/1992 dhe pension të zakonshëm të privilegjuar dhe kompensim të drejtë për pjesëtarët e forcave të armatosura dhe patologji ekuivalente të qenësishme që rrjedhin për shkak të shërbimit.

sqShqip