fbpx

E drejta penale

diritto penale

Ekspertë në të Drejtën Penale

Ofertat e avokatëve të firmës laboratorike ndihmë juridike, jashtëgjyqësor dhe gjyqësor, për çdo problem që ka të bëjë me ligjin penal dhe - falë shumë përvojave të fituara në konsultime në favor të kompanive, përfshirë shumëkombëshe, si dhe trajtimin e procedurave të falimentimit - me ekspertizë të veçantë në korporata, falimentime, tatime, financiare, krime bankare, me profesionalizëm të certifikuar në fushën e qeverisjes së korporatave dhe në përgatitjen e modeleve organizative në përputhje me Dekretin Legjislativ 231/2001 si dhe legjislacionin anti-korrupsion dhe mjedisin.

Avokatët e firmës Lab janë ekspertë në Menaxhimin e Rrezikut dhe Përgjegjësinë Penale të kompanive (Dekreti Legjislativ 231/01), Siguria në punë (Dekreti Legjislativ 81/08), Mbrojtja e të dhënave personale (GDPR 2016/679) dhe Anti-Korrupsioni (Dekreti Legjislativ 97 / 2016, UNI ISO 37001). Aftësi të gjera janë gjithashtu të certifikuara në fushën e ligjit penitenciar dhe ekzekutimit penal.

Pro Veritoni Opinionin Online

Konsultohuni me një avokat në internet për ndihmë juridike shumë të specializuar në cilëndo prej subjekteve të renditura.
Zgjidhni llojin e mendimit, ari ose argjendi, bazuar në urgjencën tuaj:

© Copyright 2020. nga LEGALINK SOCIETÀ NDÀRMJET avokatëve një shoqëri me aksioner të vetëm

sqShqip