fbpx

Firma Ligjore

në Firma Ligjore Angleze - lind nga ndërhyrja midis ligjit dhe shkencës, duke marrë parasysh që, me përparimin e teknologjisë, konceptimi tradicional i zyrës ligjore është i vjetëruar nëse nuk mbështetet nga shkenca dhe konsulentët.

Ligji, posaçërisht ligji penal, i cili, nëse nuk mbështetet nga aftësi adekuate tekniko-shkencore, nuk mund të përmbushë funksionet që synon të mbrojë individin, lirinë dhe të drejtat e tij, siç garantohet nga Kushtetuta jonë dhe e drejta ndërkombëtare.

Në LABFIRM avokatëve të udhëhequr nga Avv. Gianfranco Rotondo shoqërohet nga mjekë ligjorë, gjenetikë, psikiatër, toksikologë ligjorë, konsulentë të IT-së, specialistë të taksave, inxhinierë, biologë dhe hetues privatë, të cilët i japin jetë një Laboratori të vërtetë - Lab në anglisht - të ligjit dhe shkencës.

Firma LabFirm, në ballë në përdorimin e teknologjisë dhe mjeteve, gjithashtu ofron këshilla të largëta ligjore në respekt të plotë të privatësisë dhe sekretit profesional.

Fushat e veprimtarisë

Konsulentë

LABFIRM falë vendndodhjes strategjike të qytetit të origjinës, Bari, një urë midis Lindjes dhe Perëndimit, dhe frymës së saj internacionaliste, ofron ndihmë, gjithashtu në anglisht dhe spanjisht, për çdo problem në lidhje me kriminel, ushtarak, civil, internet, punë dhe sigurimet shoqërore.

Çështjet gjyqësore

Në këtë zonë të faqes mund të lexoni disa çështje gjyqësore të zgjidhura nga avokatët tanë.

Lajmet e fundit

sqShqip