fbpx

Ligji ushtarak

diritto militare

Ligji ushtarak

Firma Lab ofron ndihmë juridike në ligji ushtarak është e drejta penale ushtarake në të gjithë territorin kombëtar si në çështjet e krimeve ekskluzivisht ushtarake ashtu edhe për krimet që tejkalojnë sferën thjesht ushtarake dhe bien nën disiplinën e kodit penal. Avokatët e LabFirm gjithashtu ofrojnë ndihmë juridike në favor të cd. ekstreme që kontribuan në ushtri, madje edhe me leje, në kryerjen e veprave penale të parashikuara nga Titulli III i kodit penal (krime kundër disiplinës ushtarake).

LabFirm ofron ndihmë në procedurat disiplinore ndaj personelit të Forcave të Armatosura dhe Forcave të Policisë për çdo shkelje të detyrave të shërbimit dhe disiplinës ushtarake që nga mosmarrëveshjet e akuzave në përputhje me nenin. 1370 com përmes hartimit të përmbledhjeve të mbrojtjes, ankesave hierarkike dhe ankesave para TAR në rast të vendosjes së një trupi sanksion disiplinor (tërheqje, qortim, dorëzim, dorëzim i ashpërsisë) ose shtet (pezullim disiplinor nga puna, pezullim disiplinor nga funksionet , përfundimi i firmës ose firmës, humbja e gradës).

sqShqip