fbpx

E drejta civile

diritto civile

Ekspertë në të Drejtën Civile

Avokatët e Lab Firm ofrojnë ndihmë në çështjet civile, si në fazën gjyqësore dhe atë jashtëgjyqësore, duke iu referuar veçanërisht mosmarrëveshjeve kontraktuale të përgjegjësisë civile (që rrjedhin nga kontratat dhe llojet e tjera të transaksioneve ligjore) si dhe jashtëkontraktore (në lidhje me kompensimin e dëmtimi nga veprimet e paligjshme, për shembull aksidentet rrugore ose nga përgjegjësia mjekësore dhe shëndetësore), si dhe në kontratat e konsumatorëve (shërbimet, telefonia, transporti tokësor ose detar), por edhe në çështjet e bashkëpronësisë dhe rimëkëmbjes së kredisë.

LabFirm ofron ndihmë juridike në të drejtën e korporatave dhe të drejtën tregtare, për krijimin, kontrollin, shpërbërjen dhe likuidimin e kompanive, marrëdhëniet e aseteve midis aksionerëve, transaksione të jashtëzakonshme të korporatave, përgjegjësinë e korporatave, kontratat midis kompanive dhe menaxhimin e krizave të biznesit, madje edhe në një nivel ndërkombëtar.

sqShqip