fbpx

Kush jemi

diritto dell'internet

Zyra Penale në Bari

LABFIRM falë vendndodhjes strategjike të qytetit të origjinës, Bari, një urë midis Lindjes dhe Perëndimit, dhe frymës së saj internacionaliste, ofron ndihmë, gjithashtu në anglisht dhe spanjisht, për çdo problem në lidhje me kriminel, ushtarak, civil, internet, punë dhe sigurimet shoqërore.

Avokatët penalë të LABFIRM gjatë kryerjes së mandatit të mbrojtjes janë të frymëzuar dhe raportojnë vazhdimisht në parimet e vendosura nga e drejta ndërkombëtare si dhe nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në mënyrë që të sigurojnë Klientin mbrojtjen dhe mbrojtjen më të gjerë.

Avokatët e LABFIRM patronizojnë klientët në të gjitha mosmarrëveshjet përpara Meritave dhe Juridiksioneve Ushtarake në të gjithë territorin kombëtar dhe para Gjykatës së Kasacionit, Këshillit të Shtetit si dhe para Magjistratëve Mbikëqyrës dhe Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Falë frymës së saj ndërkombëtare, LABFIRM ka qenë gjithmonë në ballë të respektimit të të drejtave personale në përputhje me traktatet ndërkombëtare dhe ofron këshilla ligjore dhe tatimore, duke përdorur gjithashtu konsulentë të vendosur jashtë vendit, për zhvendosjen ose hapjen e zyrave të kompanive në të gjithë Evropën Lindore.

Konferenca dhe Trajnime

Avv. Gianfranco Rotondo, fondatore di LabFirm. Avvocato Cassazionista, curatore fallimentare e consulente tecnico della Procura della Repubblica di Bari, con certificate professionalità nel campo della corporate governance, nella predisposizione dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della normativa anticorruzione e ambientale, fornisce patrocinio difensivo e consulenza in favore di società nazionali ed estere.
Ekspert në të drejtën penale në të gjitha shprehjet e tij të shumta: tatimore, financiare, bankare, të korporatave, falimentimit, mjedisit, krimit të organizuar dhe ligjit penitenciar.
Njohës i thellë i ligjit të internetit dhe teknologjive të reja.
Ai ka fituar ekspertizë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe përgjegjësisë penale të kompanive (Dekreti Legjislativ 231/01), siguria në punë (Dekreti Legjislativ 81/08), mbrojtja e të dhënave personale (GDPR 2016/679) dhe Anti-Korrupsioni (Legjislativ) Dekreti 97/2016, UNI ISO 37001).
Ai ka kryer veprimtari kërkimore dhe tutoriale në Universitetin e Barit, Departamenti për marrëdhëniet e punës dhe marrëdhëniet industriale, kryetar i Prof. Tommaso Germano.

Iscritto all’Albo degli Amministratori giudiziari nella sezione esperti in gestione aziendale presso il Ministero della giustizia.
Svolge attività di docenza in materia di Responsabilità medica e dell’azienda sanitaria presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. Bari.

Fondatore di MEDILEGALINK.
Ai flet rrjedhshëm anglisht dhe spanjisht.

Konferenca dhe Trajnime

L’avvocato Michał Skwira gestisce lo studio legale a Stettino in Polonia.  Si occupa di servizi complessi per persone ed entità polacche e straniere nel campo del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto dell’Unione Europea, della concorrenza e dei trasporti internazionali. Michał Skwira rappresenta i clienti in casi di diritto penale, compreso il diritto penale commerciale, e in questioni che riguardano la partecipazione di entità aziendali in procedimenti penali. Conduce indagini interne e fornisce consulenza per contrastare gli effetti negativi degli atti penali.
sqShqip