fbpx

Kim jesteśmy

diritto dell'internet

Urząd Karny w Bari

LABFIRM dzięki strategicznej lokalizacji miasta, z którego pochodzi, Bari, który jest pomostem między Wschodem a Zachodem, a także dzięki swojemu internacjonalistycznemu duchowi, oferuje pomoc, również w języku angielskim i hiszpańskim, w przypadku wszelkich problemów dotyczących karnego, wojskowego, cywilnego, internetowego, pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Realizując mandat obrony prawnicy kryminalni LABFIRM czerpią inspirację i stale podporządkowują się zasadom ustanowionym przez prawo międzynarodowe oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, aby zapewnić Klientowi jak najszerszą ochronę i obronę.

Prawnicy LABFIRM patronują klientom we wszelkich sporach przed Sądami Zasługowymi i Wojskowymi na terenie całego kraju oraz przed Sądem Kasacyjnym, Radą Stanu, a także przed Sędziami Nadzorczymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Dzięki swojemu międzynarodowemu duchowi LABFIRM od zawsze stoi na czele poszanowania dóbr osobistych zgodnie z międzynarodowymi traktatami i oferuje doradztwo prawne i podatkowe, również korzystając z usług konsultantów zlokalizowanych za granicą, przy przenoszeniu lub otwieraniu biur w całej Europie Wschodniej.

Konferencje i szkolenia

Avv. Gianfranco Rotondo, fondatore di LabFirm. Avvocato Cassazionista, curatore fallimentare e consulente tecnico della Procura della Repubblica di Bari, con certificate professionalità nel campo della corporate governance, nella predisposizione dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della normativa anticorruzione e ambientale, fornisce patrocinio difensivo e consulenza in favore di società nazionali ed estere.
Znawca prawa karnego we wszystkich jego przejawach: podatkowego, finansowego, bankowego, korporacyjnego, upadłościowego, środowiskowego, przestępczości zorganizowanej i penitencjarnej.
Koneser prawa internetowego i nowych technologii.
Zdobył wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania ryzykiem i odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw (rozporządzenie ustawodawcze 231/01), bezpieczeństwa pracy (rozporządzenie ustawodawcze 81/08), ochrony danych osobowych (RODO 2016/679) oraz przeciwdziałania korupcji (rozporządzenie ustawodawcze). 97/2016, UNI ISO 37001).
Prowadził działalność naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie w Bari, na Wydziale Stosunków Pracy i Stosunków Przemysłowych, pod kierunkiem prof. Tommaso Germano.

Iscritto all’Albo degli Amministratori giudiziari nella sezione esperti in gestione aziendale presso il Ministero della giustizia.
Svolge attività di docenza in materia di Responsabilità medica e dell’azienda sanitaria presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. Bari.

Fondatore di MEDILEGALINK.
Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Konferencje i szkolenia

L’avvocato Michał Skwira gestisce lo studio legale a Stettino in Polonia.  Si occupa di servizi complessi per persone ed entità polacche e straniere nel campo del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto dell’Unione Europea, della concorrenza e dei trasporti internazionali. Michał Skwira rappresenta i clienti in casi di diritto penale, compreso il diritto penale commerciale, e in questioni che riguardano la partecipazione di entità aziendali in procedimenti penali. Conduce indagini interne e fornisce consulenza per contrastare gli effetti negativi degli atti penali.
pl_PLPolski