fbpx

Prawo obywatelskie

diritto civile

Eksperci prawa cywilnego

Prawnicy Kancelarii Lab oferują pomoc w sprawach cywilnych, zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno sporów z zakresu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (wynikających z umów i innego rodzaju czynności prawnych), jak i pozaumownych (dotyczących odszkodowania szkody z tytułu czynów niedozwolonych, na przykład wypadków drogowych lub z tytułu odpowiedzialności medycznej i zdrowotnej), a także umów konsumenckich (media, telefonia, transport lądowy lub morski), ale także w sprawach kondominium i windykacji należności.

LabFirm świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, przy zakładaniu, kontroli, rozwiązywaniu i likwidacji spółek, relacjach majątkowych pomiędzy wspólnikami, nadzwyczajnych transakcjach korporacyjnych, odpowiedzialności korporacyjnej, umowach pomiędzy spółkami oraz zarządzaniu kryzysowym przedsiębiorstw, nawet na poziomie międzynarodowym.

pl_PLPolski