fbpx

Prawo wojskowe

diritto militare

Eksperci prawa wojskowego

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawo wojskowe jest wojskowe prawo karne na całym terytorium kraju, zarówno w zakresie przestępstw wyłącznie wojskowych, jak i przestępstw wykraczających poza sferę czysto wojskową i podlegających dyscyplinie kodeksu karnego. Prawnicy LabFirm oferują również pomoc prawną na rzecz cd. osoby obce, które przyczyniły się do wojska, nawet na urlopie, przy dokonywaniu przestępstw przewidzianych w tytule III kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko dyscyplinie wojskowej).

LabFirm oferuje pomoc w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko personelowi Sił Zbrojnych i Policji za naruszenie obowiązków służbowych i dyscypliny wojskowej od czasu sporu z zarzutami na podstawie art. 1370 com poprzez sporządzanie aktów obrony, odwołań hierarchicznych i odwołań do TRA w przypadku nałożenia kary dyscyplinarnej (odwołanie, nagana, przekazanie, nałożenie rygoru) lub stanowej (zawieszenie dyscyplinarne w zatrudnieniu, zawieszenie dyscyplinarne w wykonywaniu funkcji). , rozwiązanie firmy lub firmy, utrata rangi).

Opinia online Pro Veritate

Skonsultuj się z prawnikiem online w celu uzyskania wysoce specjalistycznej pomocy prawnej w dowolnym z wymienionych tematów.
Wybierz rodzaj opinii, złoty lub srebrny, w zależności od Twojej pilności:

© Copyright 2020. by LEGALINK SOCIETÀ MIĘDZY PRAWNIKAMI rl z jedynym udziałowcem

pl_PLPolski