fbpx

Shkelja e detyrimeve të ndihmës familjare: kur nuk është e dënueshme

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando non è punibile

Sot do të trajtojmë një rast të trajtuar nga studimi ynë

C. u padit për t'u përgjigjur për krimin e përmendur në art. 570 të kodit penal dhe gjyqtari i vetëm i A. e dënoi atë me dënimin e drejtësisë.

Dënimi i shkallës së parë u kontestua nga i pandehuri para Gjykatës së Apelit e cila ndau rrugën argumentuese të mbrojtjes dhe e liroi të pandehurin.

Sipas mbrojtjes, në fakt, gjyqtari i shkallës së parë nuk vlerësoi, ndër të tjera, se mospagesa e ndihmës mujore të ndihmës për fëmijë kishte ndodhur për një periudhë të shkurtër kohore dhe, ndërkohë, i pandehuri vërtetoi se ishte bërë pagesa e çekut në para të gatshme dhe, me mirëbesim absolut, jo përmes një sistemi të "gjurmuar".

Gjykata e Apelit ndau rrugën argumentuese të mbrojtjes, duke vënë në dukje se sjellja e të pandehurit nuk ishte simptomatike e një tërheqjeje vullnetare nga detyrimet e ndihmës edhe për shkak të periudhës së shkurtër kohore në të cilën pagesa nuk ishte paguar dhe faktit që shuma ishte paguar me para të gatshme.

Gjykata gjithashtu vuri në dukje se ekzistenca e sjelljes së pahijshme të qëllimshme kundër ankuesit nuk ishte e demonstrueshme dhe për këtë arsye i liroi të akuzuarit me një formulë të gjerë (sepse fakti nuk përbën krim).

sqShqip