fbpx

Încălcarea obligațiilor de asistență familială: atunci când nu se pedepsește

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando non è punibile

Astăzi vom aborda un caz tratat de studiul nostru

C. a fost trimis în judecată pentru a răspunde pentru infracțiunea menționată la art. 570 din codul penal și judecătorul unic al lui A. a condamnat-o la pedeapsa justiției.

Prima sentință de instanță a fost contestată de inculpat în fața Curții de Apel, care a împărtășit calea argumentativă a apărării și l-a achitat pe inculpat.

Potrivit apărării, de fapt, judecătorul de primă instanță nu a apreciat, printre altele, că neplata alocației lunare de întreținere a copilului a avut loc pentru o perioadă scurtă de timp și, între timp, inculpatul a dovedit că Plătise cecul în numerar și, cu absolută bună credință, nu printr-un sistem „urmărit”.

Curtea de Apel a împărtășit calea argumentativă a apărării, menționând că comportamentul inculpatului nu a fost simptomatic al retragerii voluntare din obligațiile de asistență și din cauza perioadei scurte de timp în care indemnizația nu a fost plătită și a faptului că suma fusese plătit în numerar.

Curtea a subliniat, de asemenea, că existența unei abateri deliberate împotriva recurentului nu era demonstrabilă și, prin urmare, a achitat acuzatul cu o formulă largă (deoarece faptul nu constituie infracțiune).

ro_RORomână