fbpx

Termeni si conditii

 1. Obiect

Secțiunea de CONSULTANȚĂ ONLINE de pe site-ul labfirm.it este administrată integral și independent de profesioniști care acționează independent de Legalink, o companie între avocați cu societate cu răspundere limitată cu acționar unic (denumită în continuare „Legalink”). Utilizatorul trebuie să consulte periodic Termenii de utilizare pentru a verifica dacă există modificări. Utilizarea Site-ului după publicarea modificărilor va constitui acceptarea de către utilizator a acestor modificări. Termenul „Utilizator”, folosit mai jos, indică persoanele fizice și juridice care accesează acest Site din orice motiv. 

 1. Utilizarea site-ului

Site-ul poate fi utilizat numai în scopuri personale și necomerciale și pentru utilizările permise de lege de către persoanele care solicită sfaturi juridice și de la avocați terți care acționează independent de Legalink oferind opinii pro veritate. Legalink nu este responsabil pentru veridicitatea declarațiilor făcute de profesioniști cu privire la abilitățile lor profesionale reale și la calitatea serviciului oferit de aceștia și la momentul livrării serviciului.

 1. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este responsabil pentru consecințele care pot apărea în urma inserării de date, informații și materiale de orice fel pe Site. 

În consecință, Utilizatorul va menține Compania inofensivă pentru și împotriva oricărei răspunderi și consecințe dăunătoare, inclusiv fără excepție taxe legale suportate de Companie ca urmare a acțiunilor legale care rezultă din încălcarea de către Utilizator a obligațiilor menționate anterior.

Compania își rezervă dreptul de a expulza Utilizatorii și de a interzice accesul ulterior al acestora pe Site, unde aceștia din urmă sunt responsabili pentru încălcarea condițiilor contractuale sau a dispozițiilor legale.

 1. Date personale ale utilizatorului

Când Utilizatorul accesează procedura de înregistrare pe Site-ul nostru, i se cere să furnizeze Companiei câteva date cu caracter personal (denumite în continuare „Date cu caracter personal”). În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către companie, utilizatorul este rugat să se refere la Politica de confidențialitate indicată pe site. În acest sens, subliniem că consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legate de serviciile furnizate pe site este o cerință necesară pentru înregistrare și pentru utilizarea serviciilor oferite de site.

 1. Înregistrare

În timpul procedurii de înregistrare, Utilizatorul este rugat să introducă o adresă de e-mail și să indice zona juridică pentru care se solicită sfatul și să contacteze Legalink prin numărul de WhatsApp de pe portal cu un instrument special pentru a identifica zona juridică pentru care este interesat consultanta. Nu este permisă utilizarea e-mailului altui utilizator fără permisiunea și consimțământul explicit al proprietarului de drept. Legalink nu va fi în niciun fel responsabil pentru orice pierdere sau daună cauzată de nerespectarea de către utilizator a acestor obligații. Orice utilizare abuzivă, frauduloasă sau ilegală este cauza anulării imediate a cererii la discreția exclusivă a Legalink, fără a aduce atingere exercitării oricărei acțiuni în justiție de către părțile îndreptățite. Utilizatorul este conștient că trebuie să aibă cel puțin 18 ani vârsta pentru a avea acces la beneficii, chiar dacă persoanele de toate vârstele pot accesa aceleași beneficii. Minorii cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie ajutați și autorizați de cei care exercită autoritatea părintească.

Utilizatorul își poate anula contul în orice moment, trimițând un e-mail la info@labfirm.it.

 1. Responsabilitate 

Legalink oferă utilizatorilor posibilitatea de a primi sfaturi pro veritate de la un profesionist independent. Legalink nu poate fi responsabilizat în niciun fel de daunele suferite de Utilizator ca urmare a serviciului sau non-service rezervat prin intermediul Site-ului sau pentru întârzierile de către profesionist în furnizarea serviciului. Cei care consultă și utilizează site-ul își asumă toate riscurile legate de relația cu profesioniști individuali.

Legalink nu este în niciun fel responsabil pentru deciziile luate de profesioniști.

Legalink nu este implicat și nu poate fi implicat în relațiile dintre utilizatori și terți profesioniști, chiar dacă aceștia provin de pe site; prin urmare, în cazul în care apar dispute între Utilizatori și profesioniști, Compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune pe care Utilizatorul ar trebui să le sufere ca urmare a muncii Profesioniștilor. Utilizatorul recunoaște că Legalink nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune de orice natură, fie contractuale sau extracontractuale, care decurg din activarea sau utilizarea serviciilor oferite pe Site și / sau din întreruperea funcționării Site-ului în sine, din orice cauză, inclusiv defecțiuni ale liniilor telefonice, electricitate și suprasarcini sau întreruperi ale rețelelor mondiale sau internaționale.

 1. Clauza de despăgubire

Utilizatorul declară și garantează despăgubirea și păstrarea inofensivității Legalink, a reprezentanților săi și a angajaților săi de orice obligație care ar putea apărea împotriva lor în legătură cu utilizarea site-ului de către utilizator.

 1. Executarea misiunii

Legalink nu este în niciun fel responsabil pentru executarea corectă a misiunii de către Profesionistul executant și își declină în mod expres orice responsabilitate. Utilizatorul exprimă în mod expres și fără rezerve despăgubiri Legalink de orice cerere de rambursare și / sau restituire a întregii sau unei părți a prețului plătit și de la orice cerere de despăgubire pentru daune, financiare sau de altă natură, și, prin urmare, despăgubește în mod expres Legalink de orice cerere. o natură economică datorată neexecutării și / sau executării incorecte și / sau executării nesatisfăcătoare a cesiunii și / sau, în orice caz, din orice prejudiciu rezultat din relația profesională stabilită între Utilizator și terțul Profesionist și executant al misiune. Partea declară în mod expres că acceptă și este de acord că orice cerere de rambursare și restituire a întregului sau unei părți a prețului plătit sau de compensare a daunelor, indiferent dacă este financiară sau nu, trebuie adresată exclusiv, în formele prevăzute de lege, către Profesionist care execută misiunea. Legalink nu solicită nicio cerere de intervenție sau asistență în cazul unui conflict între executorul profesionist terț și Utilizator din cauza neexecutării sau executării incorecte a misiunii profesionale, chiar dacă aceasta ar fi generat răspundere profesională sau etică sau daune de orice fel, financiar sau de altă natură, a cărui obligație de despăgubire va rămâne exclusiv atribuită profesionistului executant. Partea declară în mod expres și fără rezerve că a înțeles și a acceptat toate clauzele descrise.

 1. Linkuri cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături cu alte site-uri. Legalink nu este în niciun fel responsabil pentru conținutul acestor site-uri: prin urmare, Compania nu oferă garanții cu privire la conținutul și acuratețea materialului de pe site-urile menționate anterior. Dacă Utilizatorul decide să acceseze site-urile care au un link, acest acces va avea loc sub responsabilitatea sa exclusivă.

 1. Durata și încetarea relației

Utilizatorul recunoaște că Compania poate, la discreția sa, să deconecteze contul Utilizatorului sau să întrerupă utilizarea serviciului în orice moment, cu o notificare scrisă prin e-mail. Compania își rezervă dreptul de a declara reziliat acest contract printr-o comunicare scrisă care urmează să fie trimisă Utilizatorului prin e-mail, în cazul în care Utilizatorul a îndeplinit una dintre obligațiile prezentelor Condiții Generale.

 1. Legea aplicabilă și instanța competentă

Aceste Condiții Generale și relațiile dintre Legalink și Utilizator sunt guvernate de legea italiană. Toate disputele care pot apărea din acest contract vor fi transferate jurisdicției exclusive a Curții din Bari.

 1. Păstrarea și înțelegerea Termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului

Utilizatorul declară în mod expres că a citit, a recitit, a înțeles, a acceptat, a dobândit și a păstrat acești Termeni și condiții de utilizare și, în special, a citit și acceptat cu atenție toate articolele și în special articolele 1, 6, 7, 8, 9.

Utilizatorul declară în mod expres că a primit acești Termeni și condiții de utilizare pe e-mailul său indicat în momentul înregistrării și că a citit, a recitit, a înțeles, a acceptat, a primit și a păstrat toți termenii și condițiile de utilizare.

ro_RORomână